Sıkça Sorulan Sorular

Voders English ingilizce eğitim programının okullardaki ve diğer kurumlardaki ingilizce eğitim programlarından farkı ne ?

12 ile 16 haftada okuma, dinleme, anlama ve ingilizce yeteneğinde 1 yıllık kazanım.

Voders English ingilizce eğitim programı kimleri kapsıyor ?

Örgün eğitimdeki öğrenciler, yetişkinler, ingilizce öğrenenler, disleksi ve otizm problemi olanlar, bilişsel gerileme yaşayanlar.

Voders english ingilizce eğitim programı çocuğuma ne gibi faydalar sağlayacaktır ?

10.000'e yakın ingilizce kelimeyi ve 2000 üzerinde değişik cümle yapısı ve 7000 üzeinde fonotik ses yapısını tanımak, anlamak ve uzun süreli hafızada tutmak.

Çocuğumun Voders English ingilizce eğitim programına katılması halinde, bu programın okuldaki ingilizce derslerine yansıması ne şekilde olacaktır ?

Okuldaki İngilizce kelime öğrenme miktarı artacaktır. İngilizce sesleri rahatlıkla algıyabilecek , ayırt edebilecek ve ingilizceyi ana konuşanı gibi telaffuz edebilecektir. Kelimeleri hafızasında rahatlıkla tutabilecek, odaklanma, dikkat becerileri artacak, ingilizce öğrenmeyi sevecek ve korkmayacaktır.

Voders English İngilizce eğitim programı hep oyun içerikli bir program mı ? Ne den ?

Burda amaç çocukların bilişsel zekalarını ve ingilizce öğrenme yetilerini geliştirirken oyunları araç olarak kullanmak ve ingilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve onlara sevdirmek. Bu yüzden program oyun ve animasyonlarla zenginleştirilmiş bir programdır.

Voders English İngilizce eğitim programının ders müfretadı ve uygulaması nasıl olmaktadır ?

katılımcı haftanın 2 günü , toplam 160 dakika (1 ders saati 80 dakika) öğretmeni ile çalışır. Geriye kalan 5 günü ise ev, iş veya ofis ortamında internet, kulaklık ve bilgisayar mevcutsa oyunları oynayabilir. Katılımcı mutlaka haftanın 5 günü oyunları oynamak zorundadır. Derslerde oyunlar mutlaka oynanır, ayrıca flaş kart, çeviri kartı, drama ve konuşma kulübü etkinlikleri yapılır.

Doğal sınıf ortamı (masa, tahta vb.) olmadan ingilizceyi nasıl öğretebilirsiniz ?

Voders English bilgisayar tabanlı oyunlara dayalı bir program olduğu için, oyunlarla bağlantılı olarak geliştirdiğimiz materyalleri sınıfta kullanıyoruz. Bunlar flaş kartlar, çeviri kartları, sorular, dramalar , müzikler ve çeşitli etkinlikler. Bunlar dili yaşayarak ve yaşatarak yaptığımız uygulamalardır. Öğrenciler bu uygulamalarda aktiv halde tutulur.

Çocuğum ingilizce konuşabilecek ve anlayabilecek mi ?

30 ülkede 5.000.000 insan tarafından bu program kullanılmış ve katılımcılar üzerindeki etkisi test edilmiştir. İngilizce konuşma ve anlama becerilerinde %30 luk bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Kızım 5 yaşında bu yaştaki bir çocuk ingilizce öğrenebilirmi ?

Voders English 3 yaşındaki bir çocuğa anadilinde ingilizce öğretir gibi seslerden, hecelere, hecelerden, kelimelere, kelimelerden cümlelere işitsel ve görsel yolla uygulanan bir eğitim programdır. Çocuk görür, işitir, dokunur ve seçer.

Oğlum 8 yaşında, ingilizce programındaki uzun cümleli aktif ve pasif cümleleri nasıl öğreteceksiniz ?

Voders english programında oyunlar oynanmadan önce flaş kartlarda görsel ve işitsel çocuğa beyin eksersizleri yaptırılır. Sınıf içinde uygulatılır. Çocuğa görsel ve işitsel hafıza yerleştirilir. Çocuk cümlelerle ile birlikte görselleri ayırt edebilir.Ayrıca görsel kartlar, kelimeler ile birlikte çocuğa verilir. Bu kartlar evde odasında duvarlara asılır. Görsel ve işitsel hafızasına yerleşmiş cümleler, oyunlarla iyice pekiştirilir.Bir oyun içinde çocuk bir kelime ve cümleyi 300 defa tekrar etmekte ve görseli görmektedir.

Singapur Matematiğinin Temelleri Neye Dayanır?

Singapur matematiğinin temelinde öğrencilerin bilgileri kendilerinin keşfederek almaları yatmaktadır. Öğrenciler SOMUT-GÖRSEL-SOYUT ilkesine göre eğitilir. Her öğrenci materyal kullanarak daha sonra görselleştirerek ve en son soyut olarak bilgiyi anlamlandırmak zorundadır. Öğrenci merkezli bir program olan Singapur matematiği asıl olarak öğrencinin ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME prensibine dayalıdır.

Singapur Matematiğinin Amacı Nedir?

Singapur matematiği programında amaç öğrencilerin elde ettikleri bilgileri hem okullarında hem de günlük yaşamlarında etkin şekilde kullanabilmeleridir. Problem çözmenin merkeze aldığı bu programda öğrencilerin matematik algılarının değişmesi, matematiği sevmeleri, anlamlı bir temel oluşturmaları, öz güveni, yaratıcılıkları, akıl yürütme becerileri yüksek, etkili problem çözebilen ve başarılı bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Singapur Matematiği Nasıl Uygulanır?

Singapur matematiğinde her öğrenci bireysel olarak eğitilir. Öğrenciler öncelikle Seviye Belirleme Sınavına girerler. Seviyeleri belirlendikten sonra seviyelerine uygun "Singapur Matematiği Öğreniyorum" kitabıyla bir oryantasyon dönemine alınırlar ve bir farkındalık yaratılır. Oryantasyon dönemini bitiren öğrenci asıl kitaplara geçmeye hak kazanır. "SEVİYE KİTABI"na başlayan öğrenci konuları kitaptan inceler, anlar, öğretmen ipuçları verir, bilgiyi keşfetmeye çalışır ve elde ettiği bilgiyi materyaller/görseller yardımıyla uygular. Programda tekrar çok önemlidir. Dolayısıyla kitaplarda bir konu bir çok yerde tekrar edilmektedir.

Singapur Matematiği Nedir?

Singapur matematiği az konu çok tekrara dayalı, konuların en kolaydan zora doğru ilerlediği, Somut-Görsel-Soyut ilkesine dayalı, materyalin etkin kullanıldığı, her çocuğun bireysel öğrendiği, birçok farklı yöntem ve teknikle öğrencilerin konular üzerinde uzmanlaştığı, problem çözmenin çok önemli olduğu ve öğrencilerin keşfederek öğrendikleri bir matematik programıdır.

Singapur Matematiğinin Temelleri Neye Dayanır?

Singapur matematiğinin temelinde öğrencilerin bilgileri kendilerinin keşfederek almaları yatmaktadır. Öğrenciler SOMUT-GÖRSEL-SOYUT ilkesine göre eğitilir. Her öğrenci materyal kullanarak daha sonra görselleştirerek ve en son soyut olarak bilgiyi anlamlandırmak zorundadır. Öğrenci merkezli bir program olan Singapur matematiği asıl olarak öğrencinin ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME prensibine dayalıdır.

Singapur Matematiğinde Hangi Yayınlar ve Materyaller Kullanır? Özellikleri Nelerdir?

Singapur matematiği programında 6 temel seviye vardır ve her biri A-B olmak üzere iki seviyeye ayrılmıştır. Her seviye için ödev kitaplarıyla beraber toplam 24 kitap vardır. Ayrıca yeni başlayan öğrenciler için seviye kitaplarına geçmeden önce öğrencilerin yeni bir sisteme oryantasyon dönemini hızlandırmak amacıyla 5 seviyeden oluşan "Singapur Matematiği Öğreniyorum" kitapları hazırlanmıştır. Yayınlar öğrencilerin seviyelerine uygun, kolaydan zora, somuttan soyuta ilkesi gözetilerek hazırlanmıştır. Her kitabın içeriği görsellik açısından ve kullanılan dil açısından çocuk dostudur. Kitaplar özellikle öğrencilerin kendi başına yapabilecekleri şekilde hazırlanmıştır. Öğretmen sadece öğrencilerin zorlandıkları yerlerde yardımcı olmaktadır. Singapur matematiğinde her konu için eğitici materyaller kullanılmaktadır. Öğrenciler bu materyalleri kullanarak daha kolay öğrenebilmekte ve konunun mantığını daha iyi kavrayabilmektedirler.

Singapur Matematiğinde Hangi Konular Yer Alıyor?

Singapur matematiği müfredatı içerdiği konular olarak ülkemizdeki ilköğretim matematik müfredatından farklı değildir. Öğrenciler okulda öğrendikleriyle Singapur matematiği programında öğrendiklerini bütünleştirebilirler. İki program birbirini desteklemektedir.

Singapur Matematiğinde Hangi Yaş Arası Çocuklara Eğitim Verilmektedir?

Singapur matematiğinde okuma yazma bilme ön koşulu vardır. Dolayısıyla öğrencinin en az ilkokul 1. sınıfın 2. döneminde olması gerekir. Programda 8. sınıfa kadar olan tüm öğrencilere eğitim verilmektedir.

Çocuğum Singapur Matematiğine Hangi Seviyeden Başlamalı?

Singapur matematiği programına kayıt yaptıran öğrenci öncelikle SEVİYE BELİRLEME SINAVINA alınır. Sınav sonucu ve öğretmenin kanaatine göre öğrencinin seviyesi belirlenir.

Singapur Matematiği Alan Öğrenci Okulda Herhangi Bir Sorun Yaşar mı?

Singapur matematiği programı tamamen öğrenme ilkelerine göre hazırlanmış, her bilginin mantıksal bir çerçevesi olan bir programdır. Dolayısıyla öğrenciler öğrendiği her şeyi anlamlandırabilmekte, okula ve günlük hayatına uyarlayabilmekte, bilgilerin mantıklı açıklamasını yapabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir bilgi çakışması yaşanmamaktadır.